Dluhopisy 5 5 12

Dluhopisy

Dluhopis je cenný papír vydávaný dlužníkem, kterým může být stát, banka, podnik, ale i město. Synonymem dluhopisu je obligace. Dluhopisy (obligace) jsou cenné papíry, které reprezentují dluh emitenta (dlužníka) vůči věřiteli. Jde o závazek, v němž se dlužník zaváže uhradit úroky během doby platnosti dluhopisu. Po uplynutí této doby dlužník vyplatí investorovi nominální hodnotu dluhopisu. Den, kdy dlužník vyplatí věřiteli nominální hodnotu dluhopisu se nazývá den splatnosti (maturita). Dluhopisy jsou tak jako jiné cenné papíry obchodovatelné na burze cenných papírů. Dluhopisy jsou velmi oblíbené mezi investormi, protože jsou považovány za méně rizikový investiční nástroj jako akcie, protože většina z nich má přesně dané, jaký výnos poskytnou majiteli, pokud je podrží až do doby splatnosti. Tak jako při akcích investor může dosáhnout kapitálový a úrokový výnos.

 

Podle emitenta (dlužníka) rozlišujeme dluhopisy: 

 • státní - jedná se o cenné papíry emitované vládou (například k pokrytí schodku státního rozpočtu). Tyto dluhopisy jsou populární pro velkou jistotu návratnosti vložených prostředků. Na druhé straně stát poskytuje nižší úrokové výnosy
 • komunální - jsou podobné státním dluhopisům. Jsou určeny pro obce. Kromě vyššího úroku mohou poskytovat různé daňové úlevy.
 • podnikové - emitují je podniky, které potřebují získat dodatečný kapitál

 

Výhody dluhopisů:

 • jednoduchost
 • pravidelný výnos
 • nížší výkyvy cen dluhopisů jako při akcích
 • vyšší výnos než z termínovaných vkladů
 • možnost nákupu dluhopisů na burze nebo v bankách
 • možnost získání úvěru při ručení dluhopisy
 • kratší doba vázání prostředků

 

Nevýhody dluhopisů

 • nižší likvidita, která se projevuje v rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou
 • poplatky za nákup a prodej dluhopisu
 • při dlouhodobějších investicích jsou akcie výnosnější
 • kurzové riziko, v případě investic do dluhopisů v cizích měnách

 

S dluhopisy se pojí i riziko, že emitent se dostane do finančních problémů, v krajním případě může dojít ke krachu a tehdy nejenže investor nedostane úrok, ale nemusí být splacena ani jistina. Z tohoto pohledu jsou nejbezpečnější státní dluhopisy, kde je riziko platební neschopnosti malé. Naopak firmy, které mají problémy a vydávají nezajištěné dluhopisy jsou nejrizikovější. Pomoci při hodnocení emitenta vám mohou ratingové agentury.