Eskontní úvěr 5 5 12

Eskontní úvěr

Eskontní úvěr představuje úvěr, který je zajištěn pohledávkou před dobou splatnosti a nejčastěji má formu směnky. Eskontní úvěr je určen právnickým osobám, které podnikají na území České republiky. Eskontní úvěr je krátkodobý úvěr, který vám urychlí přístup k penězům z obchodních pohledávek. Eskontní úvěr vám umožní profinancovat část pohledávek z dodavatelsko-odběratelských vztahů před lhůtou jejich splatnosti. Banka vám eskontuje směnky tuzemské (splatné na území České republiky) a zahraniční (splatné mimo území České republiky), vystavené v českých korunách, eurech a ve vybraných cizích měnách. Banka eskontuje takovou směnku jen za předpokladu, že bude při splatnosti zaplacena a že případné vymáhání jejího zaplacení prostřednictvím směnečného soudu bude záležitostí žadatele o eskont.

 

Právní podstatou eskontu je v podstatě odkup nesplacených směnek s určitou dobou splatnosti, a to po srážce úroku ode dne eskontu do dne splatnosti pohledávky a provize pro banky (diskont).

 

Výhody eskontního úvěru

 

  • přístup k likvidním finančním prostředkům
  • většinou se nepožaduje klasický zajišťovací prostředek
  • rychlé získání peněžních prostředků před splatností směnky
  • nízká úroková sazba

 

Nevýhody eskontního úvěru

 

Jak na to:

  •  
  • mezi hlavní nevýhody eskontního úvěru patří diskont, tj. částka, kterou si banka odečte od nominální hodnoty směnky (tj. od částky uvedené na směnce)
  • další poplatky spojené s realizací úvěru