Havarijní pojištění vozidel 5 5 12

Havarijní pojištění vozidel

Havarijní pojištění, které je také označováno jako KASKO či CASCO pojištění, je pojištění, jehož cílem je chránit vlastní majetek před rizikem ztráty jeho hodnoty v důsledku náhodné nebo nepředvídatelné události (krádež, havárie, živelná událost apod.). Havarijní pojištění slouží zejména pro krytí těch událostí, které nekryje povinné ručení. Zatímco zákonné pojištění motorových vozidel je povinné pojištění pro každé motorové i přípojné vozidlo, havarijní pojištění je dobrovolným pojištěním. Při havarijním pojištění si majitel vozidla sjedná pojistnou smlouvu s příslušnou pojišťovnou.

 

Havarijní pojištění lze uzavřít pro následující druhy vozidel 

 • motocykl - jen v některých pojišťovnách poskytujících havarijní pojištění
 • tříkolka, čtyřkolka - jen v některých pojišťovnách poskytujících havarijní pojištění
 • osobní a užitkové vozidlo do 3,5 t - ve všech pojišťoven
 • nákladní vozidlo nad 3,5 t - ve většině pojišťoven
 • tahač - jen v některých pojišťovnách poskytujících havarijní pojištění
 • autobus - jen v některých pojišťovnách poskytujících havarijní pojištění
 • traktor - jen v některých pojišťovnách poskytujících havarijní pojištění
 • přípojné vozidlo, přívěs, návěs - jen v některých pojišťovnách poskytujících havarijní pojištění, a pouze pro některé druhy přípojných vozidel

 

Pojistit lze vozidla, která: 

 • má pojištěnec ve vlastnictví
 • pojištěnec oprávněně převzal nebo používá
 • má pojištěnec jako nájemce v leasingovém pronájmu

 

Havarijní pojištění kryje následující riziká: 

 • havárie - poškození vozidla v důsledku dopravní nehody
 • vandalismus - poškození zjištěným jakož i nezjištěným pachatelům
 • odcizení - krádež vozidla
 • živelná pohroma - povodeň, pád stromu, kroupy, a pod. 

Na rozdíl od povinného ručení havarijní pojištění platí, že se sjednává vždy se spoluúčastí. Spoluúčast je smluvně dohodnutá částka, kterou klient zaplatí nebo mu ji pojišťovna odečte z pojistného plnění v případě jakékoliv pojistné události uplatněné z havarijního pojištění. Většina pojišťoven si spoluúčast stanoví v pojistné smlouvě určitým procentem, minimální částkou nebo jejich kombinací. Nejčastějšími variantami jsou 5 %, nebo 10 % . Výběr spoluúčasti má vliv na konečnou cenu pojistného, kterou pojistník za havarijní pojištění vozidla, v té které pojišťovně platí: čím je sjednána spoluúčast nižší, tím je pojistné vyšší a naopak.