Hypotéky pro mladé 5 5 12

Hypotéky pro mladé

Hypotéka pro mladé je typ hypotečního produktu, při kterém žadatel splňující stanovené podmínky získává státní příspěvek pro mladé určen na podporu koupy vlastního bydlení. Hypotéka pro mladé je kombinací státem poskytovaného úvěru od Státního fondu rozvoje bydlení a úvěru od banky a je výbornou volbou pro získání peněz na bydlení. Hypoteční úvěr pro mladé je výraznou pomocí pro mladé rodiny a je možné ho doporučit všem, kteří splňují podmínky pro jeho získání.

 

Podmínky pro získání státního příspěvku

 • věk 18 - 35 let
 • příjem žadatele nesmí přesáhnout 1,3 násobek průměrného příjmu v národním hospodářství za kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém byla podána žádost o hypoteční úvěr
 • účelem úvěru může být jen nabytí nemovitosti, výstavba, rekonstrukce
 • státní příspěvek může být poskytnut pouze na úvěr do 49.790,88 € (1.500.000 Kč). Můžete sice koupit i dražší nemovitost, ale snížená úroková sazba se počítá pouze na část úvěru do 1.500.000 Kč , zbytek úvěru se úročí standardně.
 • státní příspěvek se vyplácí pouze k jedné smlouvě o hypotečním úvěru

 

O úvěr mohou požádat i manželé, podmínky však musí splňovat oba. Státní příspěvek pro mladé byl v roce 2010 ve výši 3 %, přičemž byl poskytován následovně:

 

 • 2 % slevu z úrokové sazby poskytne žadateli stát
 • 1 % slevu z úrokové sazby poskytne žadateli banka

 

 • Hlavní výhody hypotéky pro mladé
 • možnost předčasného splacení úvěru bez poplatku během prvních pěti let. Tato možnost má i svá rizika. Pokud klient splatí úvěr dříve než před uplynutím 4 let, úvěr se neposuzuje jako hypoteční úvěr, protože ten má dobu splatnosti od 4 do 30 let. V důsledku toho je klient povinen vrátit celou částku, kterou získal jako státní příspěvek, včetně příspěvku banky.
 • odklad splátek jistiny během prvních pěti let
 • zvýhodnění úrokové sazby o 3 %
 • získání úvěru i bez vlastní hotovosti a bez nutnosti předchozího spoření

 

Bohužel v tomto roce, vlivem šetření státu, se tento příspěvek neuděluje. Mladí si tedy musí vybírat jen z běžné nabídky finančních institucí.