Investiční životní pojištění 5 5 12

Investiční životní pojištění

Pod investičním životním pojištěním lze rozumět kombinaci pojistné ochrany a určitou možnost dosažení zajímavého zhodnocení. Ve srovnání s kapitálovým životním pojištěním investiční životní pojištění obvykle přináší lepší zhodnocení vložených finančních prostředků. Je však třeba mít na vědomí, že toto zhodnocení není garantováno. Pokud se zákazník rozhodne pro investiční životní pojištění má právo si zvolit z několika investičních fondů. Jednotlivé investiční fondy se odlišují předpokládaným zhodnocením vložených finančních prostředků a samozřejmě i rozdílnou výškou rizika, které s sebou nesou. Zákazník si může vybrat jak bude měnit poměr finančních prostředků mezi využitím prostředků a mezi pojistnou ochranou. Tento poměr se odvozuje od toho jakou výši pojistného a jakou výši pojistné částky si zákazník zvolí. Během toho jako pojištění plyne je možné změnit rozložení prostředků mezi jednotlivými fondy.

Investiční životní pojištění v podstatě funguje na tom, že část pojistného se dá na krytí pojistné ochrany a poplatky, zbývající prostředky jsou investovány do fondů. Nakoupí se podílové jednotky, které jsou následně vloženy na osobní účet zákazníka. Pokud by došlo k smrti zákazníka, tak pojišťovna vyplácí podle podmínek, které se individuálně dohodli, pojistnou částku nebo aktuální hodnotu, která je na osobním účtu zákazníka. Pojišťovna může vyplatit i obě částky najednou, pokud to bylo v podmínkách dohodnuto. Podobnost kapitálového a investičního pojištění je na první pohled stejná. Základní a podstatná odlišnost je v tom, že pojišťovna zákazníkovi nabízí část svých prostředků zhodnotit.

 

Pojišťovna se stará o účet zákazníka, ale není zajištěno, že se vyplatí stanovená částka na konci pojistné doby. Pojišťovna nenese žádné riziko z investovaného pojistného.