Investování 5 5 12

Investování

V případě, že máte i v těchto složitých časech nějaký finanční obnos nebo majetek k dispozici, nemusíte se jen modlit, aby Vám jejich hodnota neklesla vlivem inflace.

Volná finanční hotovost může i vydělávat. Takovému způsobu se říká investování. Většinou se investují peníze, a to například do zlata. Mnozí vidí v koupi zlata nebo zlatých mincí způsob, jak ochránit své finanční prostředky, protože peníze dnes relativně rychle ztrácejí svou hodnotu. Investovat však můžete i koupí majetku, či například obrazů, kde je reálný předpoklad, že tyto budou časem svou hodnotu ještě zvyšovat.

Investovat můžete i do různých společností. V tomto případě se mluví o akciích nebo cenných papírech. Pokud jste vlastníkem akcií jisté společnosti, můžete se podílet na rozdělení zisku. Podle toho jaký hospodářský výsledek měla společnost v uplynulém roce, tato rozhodne o rozdělení dividend. Vy jako vlastník akcie máte na tuto peněžitou odměnu nárok pokud byla schválena valným shromažděním. Výše dividend je však velmi proměnlivá a závisí na dosaženém zisku, či ztrátě společnosti. Pokud tedy společnost v uplynulém roce vykázala ztrátu, dividendu nedostanete.

Při investování je nutné znát vzájemnou interakci výnosů, rizik a likviditu. Zejména při podílových fondech je sice možné získání velkých výnosů, nicméně je i riziko s tím spojené značné. Vždy je tedy třeba počítat s možnou ztrátou. Nejlepší je zvolit si zlatou střední cestu kde s přiměřeným rizikem je sice výnos nižší ale pravděpodobnější.

Oblíbenou formou investování jsou dluhopisy. Jde o cenné papíry, které může vydat stát, podnik ale i město. Jejich koupí se dlužník, tedy ten, kdo je vydal, zavazuje, že bude věřiteli vyplácet úroky po dobu platnosti dluhopisu. Po uplynutí této doby dlužník věřiteli vyplatí nominální hodnotu. Nejjistější v této oblasti jsou státní dluhopisy, kde neschopnost splácet závazky je minimální. Pokud však tímto způsobem investujete do firmy, která má značné problémy může se snadno stát, že o svou investici přijdete prohlášením bankrotu.

Dluhopisy jsou vlastně cenné papíry, s nimiž je možné obchodovat na burze cenných papírů.

Investovat můžete však i na finančních trzích se světovými měnami tzv. Forex. Jde o nejméně rizikový trh, a to s vysokou likviditou, tedy takto získané finanční prostředky je možné na hotové peníze proměnit velmi rychle.

Pokud se už rozhodnete pro jakýkoliv způsob investování, nikdy ve svých rozhodnutích příliš nespěchejte, investujte jen do toho čemu rozumíte a mějte na paměti i možné riziko ztráty. Rychlí zisk je v tomto případě nepravděpodobný, proto buďte trpělivý a investujte obezřetně.