Kapitálové živnotní pojištění 5 5 12

Kapitálové živnotní pojištění

Pro případ smrti nebo dožití je možné si v našem státě zřídit kapitálové životní pojištění. Pro obě rizika je možné zvolit si stejnou hodnotu pojistné částky, nebo si zákazník může zvolit jinou pojistnou hodnotu pro případ dožití a jinou pojistnou částku pro případ smrti. Kapitálové životní pojištění kromě jiného nabízí i garantované zhodnocení vašich finančních prostředků. Toto pojištění se dá považovat za produkt, který je dlouhodobý, a proto aby se zhodnocení prostředků co nejvíce maximalizovalo se doporučuje, aby doba trvání pojištění byla od 10 let a více. Ve zkratce jde vlastně o určitou formu pojištění, kde se zhodnocují prostředky, čili se spoří. Danému zákazníkovi, který je pojištěn pojišťovna vyplácí podíly z výnosů, které získá z kapitálu vybraném na pojistném.

Každá pojišťovna se zaváže při kapitálovém životním pojištění vyplatit jeho určitou pojistnou částku za danou dobu pojištěnému. Pojistné je třeba investovat vhodným způsobem, aby pojišťovna měla danou částku k dispozici na konci pojistné doby. Prostředky, které jsou určeny na pojistné musí být investovány bezpečně, aby po odečtení nákladů pojišťovny vykazovaly požadovanou částku. Avšak pokud mluvíme o bezpečnosti, která je vynucena zákonem o pojišťovnictví je třeba říci, že dané vklady v konečném důsledku přinášejí relativně malé výnosy. Je to proto, protože pojišťovny vkládají prostředky do stabilních produktů z hlediska financí. Z tohoto důvodu je kapitálové životní pojištění víceméně nevýhodným nástrojem spoření kvůli nízkým výnosům. Každý zákazník si na základě svých finančních možností může libovolně zvolit pojistnou částku, dobu pojištění, různé druhy připojištění jakož i způsob jakým bude pojistné hradit. V některých pojišťovnách se nabízí i základní kapitálové pojištění na dožití, které je možné si rozšířit o připojištění na plnou invaliditu, na závažné onemocnění.