Kontokorentní úvěr 5 5 12

Kontokorentní úvěr

Základem kontokorentního úvěru je založení kontokorentního účtu. Poskytuje se jako povolený debetní zůstatek na běžném účtu klienta banky, s předem stanovenou výší úrokové sazby. Kontokorentní úvěr se splácí průběžně, došlými platbami na běžném účtu. Následně se může opět čerpat do povolené výšky. Kontokorentní úvěr je určen na financování provozních výdajů klienta. Poskytuje snadno dostupné zdroje 24 hodin, 356 dní v roce bez nutnosti navštívit banku, nakolik je možné čerpat ho i prostřednictvím služeb elektronického bankovnictví. Platby a výběry můžete provádět i v hotovosti prostřednictvím platebních karet vydaných k běžnému účtu s kontokorentním úvěrem, a to prostřednictvím bankomatů nebo POS terminálů.