Leasing 5 5 12

Leasing

S leasingem se nejčastěji můžete setkají ve spojení motorových vozidel. Jde o pronájem předmětu leasingu a možnost jeho následného odkoupení. Takto si můžete pronajmout různé předměty na určité období, během kterého budete leasingové společnosti platit za tento pronájem formou splátek. 

Pronajmout tímto způsobem si můžete nejen auta, stroje a zařízení, ale dokonce i služby a technologie. Podstata tohoto typu pronájmu spočívá v tom, že leasingová společnost koupí předmět, který následně pronajme Vám. Tyto společnosti těží zejména z navýšení, které zaplatíte ve srovnání s původní cenou předmětu.

Nejčastější formou je finanční leasing, při kterém je majitelem předmětu leasingová společnost a uživatelem jste Vy. Vy se následně staráte i o údržbu tohoto předmětu a po skončení doby splácení máte možnost tento předmět odkoupit od leasingové společnosti do osobního vlastnictví. Toto předkupní právo je u finančního leasingu zahrnuté ve smlouvě, a tedy předem víte, jakou částku zaplatíte.

Další možností je operativní leasing. Jde o smluvní vztah, ve kterém si předmět od společnosti pronajmete a po uplynutí doby pronájmu zase vrátíte leasingové společnosti. Velkou výhodou tohoto typu leasingu je, že Vám nevznikají žádné starosti s běžným provozem předmětu. Společnost za Vás zajistí údržbu, pojištění i servis a v případě, že dojde k poruše je leasingová společnost povinna zajistit náhradu.

Populárním je také tzv. zpětný leasing. Je to forma leasingu, která je určena zejména pokud jste se ocitli ve finančních potížích a potřebujete hotovost. Podstata zpětného leasingu spočívá v prodeji Vašeho majetku (např. auto) leasingové společnosti, která ho následně a na základě smlouvy pronajme Vám. Po skončení tohoto leasingu můžete daný předmět od leasingové společnosti odkoupit zpět do svého vlastnictví.

 

Velkou výhodou leasingu je jeho rychlé vyřízení v porovnání s běžným úvěrem.