Lombardní úvěr 5 5 12

Lombardní úvěr

Lombardní úvěr - je to úvěr, který je zajištěn movitým majetkem nebo právem (ruční zástavou). Objem úvěru závisí na ceny zastavené věci. Je poskytován na pevnou částku po celou dobu sjednané lhůty splatnosti a tento úvěr je úročen úrokovou sazbou bez ohledu na jeho využití. Pokud dlužník nepotřebuje úvěr v celé výši a chce snížit náklady lombardního úvěru, musí volnou částku úvěru využít účelovým způsobem. Z tohoto důvodu jsou v porovnání s ostatními úvěry, lombardní úvěry využívány v menším rozsahu. Tento druh úvěru je nejčastěji poskytován národní bankou jiným komerčním bankám.