Nejvýhodnější leasing 5 5 12

Nejvýhodnější leasing

Leasing v překladu znamená pronájem. Z věcného hlediska jde o pronájem zboží dlouhodobé spotřeby zákazníkům, kteří ho používají za úplatu (leasingovou platbu). Výhodou leasingu je téměř okamžité pořízení předmětu leasingu, aniž jste vyplatily jeho plnou pořizovací cenu. Předmět leasingu můžete užívat ihned, přičemž ho splácíte po dobu trvání leasingové smlouvy v pravidelných splátkách. Jak si ale vybrat ten nejvýhodnější leasing, který bude co nejvíce vyhovovat vašim finančním možnostem a představám? A zejména jak vybrat leasing, při kterém byste přeplatili v konečném důsledku co nejméně? to jsou asi nejčastější otázky, které nás trápí, když uvažujeme nad leasingem. Při výběru toho nejvýhodnějšího leasingu je dobré sledovat především finanční podmínky, a to:

 

Akontace - čili zálohu, kterou musíte zaplatit pronajímateli (leasingové společnosti). Akontace bývá vyjádřená v procentech z pořizovací ceny. Akontaci skládáte v rámci vstupní splátky. Čím vyšší částku zaplatíte, tím nižší jsou pravidelné splátky. Naopak nižší akontace se projevuje ve vyšším leasingovém koeficientu, a tak nájemce zaplatí za předmět leasingu víc.

Vstupní splátka - zahrnuje akontaci, první měsíční (čtvrtletní) splátku a samozřejmě pojištění

Výška koeficientu - vyjadřuje poměr leasingové ceny k pořizovací ceně a udává o kolik přeplatíte předmět leasingu. Obecně platí, že koeficient klesá se stoupající výškou akontace a s kratší dobou splácení. Některé leasingové společnosti nabízejí například i čtvrtletní splátky, které mají nižší koeficient, a tedy předmět leasingu přeplatíte méně než při měsíčních splátkách.

Leasingová cena - je to částka, kterou klient zaplatí za leasing celkem. Leasingová cena zahrnuje: akontaci, měsíční (případně čtvrtletní) splátky, zůstatkovou cenu a zpracovatelské poplatky.

Pořizovací cena - je to prodejní cena předmětu leasingu, udává, kolik zaplatí leasingová společnost prodejci za předmět leasingu

Zůstatková cena - představuje zůstatkovou prodejní cenu, tzn. odprodávající hodnotu předmětu leasingu. Většina leasingových společností ji stanovuje většinou jako symbolický poplatek.

Pojištění - pojištění je neméně důležitou finanční podmínkou, kterou je třeba při leasingu sledovat. Pokud se rozhodnete pro pojištění prostřednictvím leasingové společnosti, je to pro vás výhodnější, protože pokud by se leasingová splátka navýšila o částku pojistného, zaplatili by jste výši pojistného jako částku vynásobenou leasingovým koeficientem, tedy více.

Abyste si opravdu vybrali leasing, který bude pro vás ten pravý, je dobré ještě před výběrem zvážit vaše finanční možnosti, tzn. jak vysoké splátky si můžete dovolit měsíčně splácet, případně zda vám váš rozpočet umožňuje i čtvrtletní splátky, při kterých většinou přeplatíte méně peněz. A samozřejmě důležitý je i výběr spolehlivé leasingové společnosti.