Operatívní leasing 5 5 12

Operatívní leasing

Operativní lizing se dělí na 2 podskupiny. Na účetní a na komplexní operativní leasing. Formou tohoto financování je možné zajistit téměř vše od motorek, osobních a nákladních automobilů, stroje, zařízení, i nemovitosti. Komplexní leasing zajišťuje vše od administrativních, servisních služeb, přes asistenční služby až po konečný odprodej vozidla. Jedná se tedy o full service, který zajistí i pojištění a v případě nehody náhradní vozidlo a další doplňkové služby. Operativní leasing je vhodný pro větší společnosti, které potřebují alespoň 5 nebo více automobilů. Leasing se většinou uzavírá na 12-60 měsíců, tedy do 5 let. Zvláště se sledují ujeté kilometry, důvodem je pozdější prodej vozidla. Jako jedinou nevýhodou může být skutečnost, že po skončení leasingu automobil neodkupuje nájemce, ale leasingová společnost, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak. Některé leasingové společnosti vydělávají hlavně na konečném prodeji, protože si nechávají rozdíl mezi skutečnou prodejní cenou a zůstatkovou cenou.

 

Výhody operativního leasingu

  • předmět financování není uveden v rozvaze
  • možnost odepsat i předměty, které nejsou odepisovaným hmotným majetkem
  • není určena (zákonem) žádná minimální doba nájmu
  • koupě po skončení financování může být předem dohodnuta i na jiný subjekt, ne jen na nájemce
  • pořízení předmětu bez první splátky
  • většinou slevy a lepší ceny než při běžném finančním leasingu
  • daňové a časové úspory
  • přesný přehled nákladů