Podílové fondy 5 5 12

Podílové fondy

Podílový fond je forma majetku, který je tvořen cennými papíry, penězi a jinými majetkovými hodnotami, které společně vlastní investoři. Vlastnická práva investorů reprezentují podílové listy. Podílové fondy nemají právní subjektivitu, majetek podílových fondů nepatří správcovské společnosti. Podílový fond může být uzavřený, nebo otevřený. Do podílového fondu může investovat neomezené množství lidí. Každý vkladatel má ve fondu svůj podíl, kterým se podílí na všech investicích fondu, jakož i výnosech z nich.

 

Při každé investici třeba zvažovat tři základní parametry: 

  • výnos (kolik danou investicí získám)
  • riziko (míra rizika, že mohu část investovaných prostředků ztratit)
  • a likviditu (jak rychle mohu svou investici proměnit na hotové peníze)

 

Otevřené podílové fondy nabízejí zajímavou kombinaci těchto tří parametrů a díky široké nabídce si může snad každý najít ten pravý fond. Otevřené podílové fondy svým podílníkům výměnou za vložené peníze vydávají tzv. podílové listy, jejichž hodnota odpovídá podílu investovaných prostředků na vlastním kapitálu fondu. Kurz podílového listu pak dává přesnou informaci o tom, jak se mění zhodnocení portfolia. Otevřené podílové fondy lze rozdělit do několika základních skupin, podle toho, kam se peníze podílníků investují. Od toho se pak odvíjí šance na vysoký, či nízký výnos, vysoké či nízké riziko, nebo něco mezi tím, čili zlatá střední cesta. Obecně platí, že potenciální výnos je tím vyšší, čím vyšší je riziko. Investor by měl tedy přesně vědět, jak velké riziko je ochoten podstoupit, a na jak dlouho je ochoten vzdát se peněz, které se rozhodl investovat. Základním pravidlem při investování do otevřených podílových fondů je neukládat všechny prostředky do "jednoho košíku". To znamená, že vaše investice by měla být rozložena do několika, co nejméně na sobě závislých fondů. Doporučuje se kombinace dvou až tří podílových fondů.

 

Riziko podílových fondů:

  • riziko vaší investice do otevřených podílových fondů spočívá v tom, že hodnota podílu se neustále mění. Průměrná výnosnost akciových fondů bývá z dlouhodobého hlediska poměrně vysoká, avšak nelze vyloučit ani období výrazných poklesů.

Podílové fondy jsou pro značné riziko vhodné zejména pro lidi, kteří jsou ochotni snášet i případné ztráty investovaných prostředků. Výnos - investování do otevřených podílových fondů má reálnou šanci přinést vyšší výnos v porovnání např. s termínovaným vkladem. Nicméně výnos není garantován. Výše zhodnocení investovaných prostředků závisí na podmínkách na finančním trhu, vhodnosti investiční strategie i od šikovnosti manažerů fondu.