Povinné ručení 5 5 12

Povinné ručení

Povinné ručení odpovědnosti za škodu (PR) je stanoveno Zákonem č. . 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, ve znění pozdějších předpisů. V porovnání z havarijním pojištěním, které je dobrovolné, je tedy PR stanovené zákonem. Zákonné ručení odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla je povinen uzavřít si každý majitel vozidla, a to při jeho nabytí, nejpozději však v den prvního použití vozidla. Řidič který způsobí dopravní nehodu provozem motorového vozidla, nese odpovědnost za všechny vzniklé škody, a také je povinen poškozeným třetím stranám tyto škody nahradit. Uzavřením povinného ručení je odpovědnost za finanční vyrovnání vzniklé škody přenesena z pojištěného na vybranou pojišťovnu.

 

Podle podmínek stanovených zákonem o povinném ručení a smlouvy povinného ručení uhradí příslušná pojišťovna, jejíž pojistníkem je škůdce, poškozeným třetím stranám místo řidiče: 

  • finanční nároky za poškození zdraví jakož i náklady pro případ úmrtí poškozeného
  • škody, které vznikly poškozením, zničením a odcizením věcí ve vlastnictví poškozeného
  • případnou ztrátu na ušlém zisku poškozeného

Povinné ručení má povinnost uzavřít každý držitel tuzemského motorového vozidla, který je zapsán v osvědčení o registraci vozidla. Pokud je na vozidlo uzavřena leasingová (nájemní) smlouva s právem o koupy, povinnost uzavřít zákonné pojištění má nájemce. V případě cizozemských vozidel má povinnost povinné ručení uzavřít vodič.

 

Která vozidla je třeba pojistit 

  • všechna vozidla s evidenčním číslem a některé speciální vozidla bez evidenčního čísla, které se pohybují po silničních komunikacích
  • zemědělské a stavební stroje

 

Výše finančního plnění pojišťovny závisí na limitu pojistného krytí, který je uveden v pojistné smlouvě. Potvrzením uzavření pojistné smlouvy povinného ručení je bílá a zelená karta. Bílá karta se vydává pro území ČR. Řidič je povinen prokázat se tímto potvrzením při kontrole příslušným policejním orgánům, nebo při dopravní nehodě ostatním účastníkům nehody. Zelená karta je mezinárodním dokladem o pojištění. Je akceptována na území států, které jsou v potvrzení vyznačeny. Na území států, s nímž nemá Česká republika dohodu o zelené kartě, je možnost uzavřít tzv. hraniční pojištění.

Smlouva o povinném ručení se uzavírá na tzv. kalendářní nebo technický rok. Kalendářní rok je běžný rok, tedy od 1.1 . do 31.12 . běžného roku. Technický rok je roční období s různým počátkem pojištění (například při koupi nového vozu).

Chcete-li zrušit svou dosavadní pojistku a uzavřít novou v jiné pojišťovně, máte na její vypovězení šest týdnů. Výpověď musí být v pojišťovně nejpozději 6 týdnů před koncem platnosti aktuální smlouvy.