Revolvingový úvěr 5 5 12

Revolvingový úvěr

Revolvingový úvěr znamená v doslovném překladu opakující se úvěr. Zatímco spotřebitelský úvěr je jednorázovým úvěrem na nákup konkrétního zboží, nebo služby, při revolvingovém úvěru vzniká mezi poskytovatelem a klientem dlouhodobý vztah. Ten klientovi umožňuje čerpat jakoukoli částku peněz, vždy když je potřebuje - a tedy i opakovaně - až do výše svého úvěrového rámce. V případě použití těchto peněz, nebo části z nich, platí měsíční splátky, které se po zohlednění úroku a poplatku zpětně připočítávají na jeho účet. Může s nimi tedy opět disponovat.

 

Revolvingový úvěr je poskytován za účelem opakující se potřeby financování oběžných aktiv (hlavně pohledávek z obchodního styku a zásob). Limit pro poskytnutí revolvingového úvěru je sjednán obvykle na dobu jednoho roku. Výše limitu může být stanovena různě pro dohodnuté dílčí úvěrové období (zpravidla měsíční).

 

Revolvingový úvěr je vlastně transformací krátkodobého zdroje financování na dlouhodobý zdroj. Jde o východisko z nouze zejména pro malé firmy, které nemohou emitovat dluhopisy. Úvěr se získává na provozní potřeby, investiční potřeby, na přechodný nedostatek financí, nebo oběžné prostředky. Z toho vyplývá, že se jedná o účelový úvěr, na rozdíl od kontokorentního. Díky tomu má tento úvěr nižší úrokové sazby. Po splacení si zákazník může znovu půjčit za předchozích podmínek do výše úvěrového rámce. Revolvingový úvěr se automaticky obnovuje. Úvěr se poskytuje právnickým osobám, které podnikají v České republice. Banky vyžadují prokázání schopnosti splatit úvěr včetně úroků a poplatků v požadované lhůtě splatnosti a za předem dohodnutých podmínek.