Smlouva o půjčce - vzor 5 5 12

Smlouva o půjčce - vzor

Smlouva o půjčce upravuje vztah mezi věřitelem a dlužníkem. Vzorů na internetu existuje několik, ideální je nechat si potvrdit jednoduchou smlouvu u notáře, který verifikuje podpisy obou zúčastněných stran. Smlouva může být uzavřena mezi dvěma fyzickými osobami, mezi fyzickou a právnickou osobou, i mezi dvěma právnickými osobami. Může být uzavřena i ústně, ale její následné dokladování je téměř nemožné, proto raději volte cestu písemné smlouvy o půjčce. Ta se řídí podle § 657 a § 658 Občanského zákoníku.


Níže uvedenou smlouvu je možné (a také nutné) upravit podle potřeby. Doplňte údaje obou súčastnených stran, upravte částku, menu, čas a podmínky poskytnutí. Můžete přidat i specifické podmínky jako smluvní pokuta z prodlení, či z nedodržení výše splátek.

Vzor zmluvy na stiahnutie (.doc )