Spoření pro děti 5 5 12

Spoření pro děti

Chcete svému dítěti zajistit snadnější vstup do dospělosti? Stavební spoření, termínovaný vklad, investiční fond, či vkladní knížka, to vše může mít uzavřené i vaše dítě. Spoření pro děti může mít různé formy. Závisí na tom, zda máte konkrétní cíl - například našetřit dítěti na studium, nebo chcete peníze odkládat pravidelně, a nebo jen sporadicky. Banky, pojišťovny i stavební spořitelny s nabídkou produktů oslovují prakticky všechny věkové kategorie. Dětem je nejlepší začít šetřit hned po jejich narození. Pokud rodiče mají možnost, vždy je výhodné rozdělit finanční prostředky do dvou, či tří spořicích produktů.

 

Stavební spoření pro děti je státem zvýhodněný produkt, určen dětem do 18 let. Může mít formu samostatného spoření pro dítě, nebo rodinného spoření, při kterém je dítě dalším střadatelem vedle svého rodiče nebo svých rodičú. Stavební spoření pro děti nabízí různé výhody a benefity nad rámec klasického stavebního spoření. Základní podmínky stavebního spoření jsou totožné s podmínkami klasických stavebních spoření v jednotlivých stavebních spořitelnách. Odkládat peníze na bydlení pro dítě je výhodné, pokud naspořenou částku nevyberete sami dříve. Když vydržíte, vaše dítě se kromě naspořených peněz může dostat k výhodnému úvěru na bydlení.

 

Spořící účty pro děti jsou moderním způsobem spoření od narození dítěte až do dospělosti. Dětské vkladové produkty obvykle nabízejí výhodnější úročení než klasické produkty pro dospělé. Jejich zřízení a vedení je zdarma. Během jejich trvání se lze setkat s různými odměnami (například za dobré vysvědčení). Spořící účty pro děti se nabízejí buď s výpovědní lhůtou nebo bez výpovědní lhůty. Pokud chcete mít jistotu přístupu k našetřením penězům kdykoliv, bude pro vás výhodnější vybrat si účet bez výpovědní lhůty nebo jen s krátkou výpovědní lhůtou. Při rozhodování je dobré porovnat si i podmínky pro předčasný výběr z účtu. V některých případech totiž můžete narazit na poplatek za předčasný výběr nebo jinou sankci i při účtech bez výpovědní lhůty (například ve formě snížení úroků).

 

Vkladní knížky pro děti jsou postaveny na podobném principu jako spořící účty pro děti. Stejně jako u spořicích účtů i vkladní knížky banky nabízejí bez výpovědní lhůty nebo s výpovědní lhůtou. Úročení na vkladních knížkách pro děti je obvykle vyšší než u klasických vkladních knížkách pro dospělé. Jejich součástí jsou také různé odměny a úrokové bonusy. Při zakládání knížky obecně platí, že ji může kromě zákonného zástupce založit i jiná osoba, například prarodič, pokud byla zmocněna rodiči. Při vkladních knížkách je třeba se informovat na úrokovou sazbu, která vám už blíže napoví o možných výnosech.

 

Spořit pro dítě lze rovněž prostřednictvím otevřených podílových fondů. Fondy investují do mnoha druhů aktiv (akcií, dluhopisů, či pokladničních poukázek) a v dlouhodobém horizontu (pět a více let) dosahují lepší zhodnocení než běžné vklady. Při finančním zajištění dětí nebo vnoučat je významným pomocníkem také životní pojištění, při kterém už nejde jen o spoření. Dítě může být zajištěno pro případ úmrtí nebo invalidity jednoho, či obou rodičů, současně je úrazově pojištěno a může získat další výhody. Cílem životního pojištění je vytvoření úspor pro dítě a současně jeho pojištění pro případ ztráty jednoho nebo obou rodičů. Varianty jednotlivých pojišťoven se liší v detailech, princip však zůstává stejný. Pojištění může dítěti sjednat kdokoliv. Současně s dítětem může být pojištěn jeden nebo oba rodiče. Ten, kdo sjednal pojištění, platí v pravidelných intervalech tzv. lhůty pojistné, případně může složit pojistné najednou. Pokud se stane v době platnosti smlouvy pojištěný rodič invalidním nebo zemře, začne pojišťovna vyplácet dítěti důchod, a navíc na sebe přebírá povinnost platit pojistné. Poté, co dítě dovrší 18 let, případně vyšší věk stanoven smlouvou, je mu vyplácena pojistná částka zvýšená o podíly na výnosech. Další možností je renta vyplácena po stanoveném období.