Syndikovaný úvěr 5 5 12

Syndikovaný úvěr

Jde o úvěr poskytovaný skupinou (syndikátem) bank. Syndikované úvěry se používají tehdy, jestliže objem úvěru vůči riziku a zvolené strategii banky přesahuje možnosti jedné banky. Celkový objem takového úvěru překračuje stovky milionů korun. Riziko dlužníka je proto rozloženo mezi několik věřitelů (bank).

 

Syndikát mohou tvořit i desítky bank, klient uzavírá mandátní smlouvu s tzv. vedoucí bankou, která se nazývá také aranžérem, manažerem. Tato banka má pak za úkol zorganizovat syndikát. Každá banka se v syndikátu zavazuje jen za sebe a závazky ostatních bank nepřebírá.

 

Syndikované úvěry jsou určeny 

 • velkým a středním podnikům
 • vládě a státním institucím
 • finančním institucím
 • samosprávám
 • pro korporátní klientelu

 

Účel syndikovaného úvěru 

 • refinancování stávajících závazků
 • financování fúzí a akvizic
 • získat alternativní zdroj financování
 • financování specifických projektů

 

Výhody syndikovaného úvěru 

 • optimalizace pasiv pro klienta
 • významné snížení rizika pro investory
 • záznam na trhu (benchmark), usnadňující stanovení ceny při další syndikácii
 • dosažení optimální tržní ceny při nejnižším riziku, díky principu nejlepší nabídky

 

Hlavní charakteristikou syndikovaného úvěru je variabilita daná tím, že potenciální dlužník si může nechat předložit nabídky jednotlivých aranžérů, ze kterých si pak vybere konkrétní řešení. Věřitelé sdružení smlouvou o syndikovaném úvěru mají možnost své pozice prodat na sekundárním trhu, což je pro investory velmi lákavé.