Vkladní knížka 5 5 12

Vkladní knížka

Vkladní knížka je cenný papír, na jehož základě vzniká vkladový vztah mezi bankou, která vkladní knížku vydala a vkladatelem. Výhodou vkladní knížky je, že má fyzickou podobu a jsou v ní zaznamenány všechny operace, díky čemuž máte neustále přehled o stavu vašich úspor. Každá vkladní knížka má svůj název a číslo (toto číslo je číslem vkladového účtu, na kterém jsou vklady na knížku zaznamenány). Vkladní knížka je výhodná jak na pravidelné i na nepravidelné spoření. Vystavení vkladní knížky je bez poplatků a neplatíte ani za její vedení. Existuje však základní vklad na knížku, jehož výši si určí každá banka sama (většinou se tento vklad pohybuje od 50 Kč výše). Vkladní knížka nemusí být vedena pouze v českých korunách, ale také v cizí měně (EUR, USD). Vklady můžete dělat v hotovosti na kterékoliv pobočce banky, ale také bezhotovostně převodem z účtu. Úroky jsou na knížku připisovány jednou ročně. Výše úroku závisí na délce výpovědní lhůty a od měny. Vkladní knížka je vystavena na jméno a může jí disponovat oprávněná osoba, na jejíž jméno byla vydána. K disponování s prostředky na vkladní knížce může majitel zplnomocnit i třetí osoby. S dětskou vkladní knížkou může do 18. roku věku dítěte nakládat pouze jeho právoplatný zákonný zástupce.

 

Známe dva druhy vkladních knížek, a to:

 

vkladní knížka bez vázanosti - její výhodou je, že majitel takové vkladní knížky má své peníze kdykoliv k dispozici, a to bez poplatků. Může je tak vybrat bez předchozího oznámení bance.

vkladní knížka s výpovědní lhůtou - při tomto druhu vkladní knížky je možnost výběru výpovědní lhůty. Pokud si například vyberete vkladní knížku s výpovědní lhůtou 6 měsíců, jste povinen svůj výběr z této vkladní knížky ohlásit bance 6 měsíců předem. Máme i možnost předčasného výběru, ale banka si za něj účtuje sankční poplatek.

 

Která vkladní knížka je výhodnější? 

Výhodou vkladní knížky s výpovědní lhůtou je vyšší úroková sazba oproti vkladní knížce bez vázanosti. Na druhé straně vkladní knížka bez vázanosti vám dává prostor kdykoli disponovat s vašimi úsporami, a to bez sankčních poplatků. Při výběru druhu vkladní knížky byste si měli zvážit, zda potřebujete mít peníze, které plánujete na knížku vložit, kdykoliv dispozici nebo ne.

Velkou výhodou vkladní knížky je, že vklady na ní jsou chráněny Zákonem o ochraně vkladů. Podle tohoto zákona má za nedostupný vklad v bance vkladatel právo na náhradu od fondu v českých korunách, a to v plné výši.