Žádost o leasing 5 5 12

Žádost o leasing

Už asi každý z nás zažil situace, kdy po něčem velmi toužil nebo něco nutně potřeboval. Ať už jde o koupi nového auta, kola nebo nové ledničky, v situacích kdy nám naše finanční možnosti nedovolují si své sny a potřeby plnit, může být velmi dobrým pomocníkem leasing. Pokud se rozhodneme pro tuto formu nákupu, prvním krokem bývá leasingová žádost, kterou je třeba doručit leasingové společnosti. Většina leasingových společností již nabízí na svých internetových stránkách vzory žádostí o leasing. Žadatelé tak mají možnost projít si smlouvy jednotlivých společností předem, čímž si samozřejmě ušetří čas. Leasingové společnosti nabízejí žádosti pro: 

 • fyzické osoby
 • právnické osoby
 • živnostníky

 

K vyřízení žádosti o leasing budete potřebovat

Fyzická osoba

 • dva doklady totožnosti (občanský průkaz a např. řidičský průkaz)
 • SIPO nebo jiný doklad potvrzující adresu trvalého bydliště
 • potvrzení od zaměstnavatele o výši čistého příjmu

 

Právnická osoba, živnostník

 • dva doklady totožnosti
 • SIPO nebo jiný doklad potvrzující adresu trvalého bydliště
 • výpis z obchodního rejstříku, ne starší než tři měsíce, příp. živnostenský list
 • kopii daňového přiznání

 

Podmínky pro kladné vyřízení žádosti o leasing:

 • občan ČR starší 18 let
 • pravidelný příjem
 • řádně vyplněná žádost
 • všechny potřebné (výše uvedené) doklady