Zpětný leasing 5 5 12

Zpětný leasing

Zpětný leasing je jedním z druhů možných leasingů. Majitel předmětu (automobil, motocykl) prodá tento předmět leasingové společnosti. Do tohoto vztahu nebude vstupovat už další článek, protože nynější majitel, bude v budoucnu nájemce. Pro odprodeji předmětu leasingové společnosti, nájemce uzavře s danou společností leasingovou smlouvu a stejný předmět si pronajme. Pozdější vztahy jsou řešeny podle leasingové smlouvy, jako u finančního leasingu. Po skončení leasingu (pronájmu) daný předmět odkoupí a znovu se stane jeho majitelem. Je to tedy forma financování, pokud máte problémy s hotovostí.

 

Předměty zpětného leasingu 

Předmětem zpětného leasingu může být téměř cokoli, co je zahrnuto v majetku prodávajícího, je řádně používány a odepisovány. Stejně to může být investiční majetek. V České republice je to hlavně osobní automobil, ale touto formou lze financovat i nákladní automobily, stroje a dopravní techniku, zařízení.

 

Proč zvolit zpětný leasing

Těch možností je několik, například:

  • získání prostředků
  • ziskani daňových odpisů, pokud dosud byl prodejce ve ztrátě
  • možnost refinancování z důvodu časového nesouladu mezi úvěrem a životností předmětu
  • optimalizace kapitálové struktury - zlepšení poměru mezi soukromými a firemními zdroji

 

Pro leasingovou společnost je ale tato forma refinancování značně rizikovější, a proto i my tento typ leasingu neschvalujeme velmi často. Dost často se tato možnost stává způsobem na leasingové podvody.